Pakovanje

Gašeni kreč pakujemo u burad od 300 kg. kao i u vreće od 30, 20, 10 i 5 kg.

1 2 3

4

 

 

 

 

 

5 6 7 8

 

 

 

 

 

9 10 12

Leave A Reply